צפו בצביקה מספר על הדיכאון, החשיבות של היחס של המשפחה ושל הטיפול הנלווה

צפו בקטעי וידאו של ד"ר אילן טל ועמותת אנוש:

Le Sildenafil est un médicament largement utilisé pour traiter la dysfonction érectile chez les hommes. Il fonctionne en augmentant le flux sanguin vers le pénis pendant la stimulation sexuelle, aidant ainsi à maintenir une érection satisfaisante pour les rapports sexuels. Cependant, il doit être pris avec précaution dans certains cas, car il peut avoir des effets secondaires chez les personnes ayant des problèmes cardiaques ou prenant des médicaments à base de nitrate. Pour un traitement efficace, vous pouvez envisager d'acheter du Viagra générique.