PageLines- NewEnoshLogoH-E31-300x167.jpgמרכזי חברה ופנאי: מרכזי החברה ופנאי שמפעילה עמותת "אנוש" נועדו לספק צרכים חברתיים, מערך שיקום קהילתי יום יומי והתמקדות בשיפור איכות החיים של מתמודדים עם פגיעות נפשיות ובני משפחותיהם. המועדונים הפרוסים ברחבי הארץ הם מקום לקיום אינטראקציות ופיתוח יחסים בין אישיים, עידוד יצירה, תחושת שייכות ומסוגלות. בנוסף לפן החברתי, מרכזים אלו מקנים עצמאות, חופש בחירה דרך הפעילויות במקום ומעלים את תחושת הערך העצמי.

מרכזי התעסוקה שמפעילה עמותת אנוש מספקים מערך מגוון של אפשרויות מקצועיות למתמודדים עם פגיעות נפשיות. הראייה של מקצוע ועיסוק כחלק מתהליך השיקום כולל מאפשר להתאים תכנית אישית לכל דורש בהתאם לצרכיו וכישוריו. ברבים מסניפנו, המתמודדים מייצרים סוגים שונים של חפצי אמנות שימושית, כלי בית נאים וחפצי נוי כאשר כל הרווחים ממכירתם מגיעים ישירות למתמודדים. לקטלוג המוצרים

מערך הדיור המוגן של עמותת אנוש פרוס ב-35 ערים ברחבי הארץ ופועל בשיתוף ועדות סל שיקום, לשכות פסיכיאטר מחוזיות, תחנות לבריאות הנפש, לשכות רווחה, קופות חולים, משרד השיכון, חברת עמידר וביטוח לאומי. הדיור המוגן באנוש נועד לשילוב בקהילה באופן גמיש ומותאם לצרכי כל אדם הנזקק לשירות זה. מערך זה דואג לשילוב בפן החברתי והתעסוקתי ומקדם עצמאות, רכישת מיומנויות חדשות כאשר המשתקם שותף לבניית תכנית השיקום שלו. ישנם ארבעה סוגי דיור מוגן: הוסטל- רמת דיור הכוללת איש צוות שיקום 24 שעות ביממה. דיור מוגן מתוגבר- במסגרת זו איש צוות יגיע לביקור בדירה בין שש לשבע פעמים בשבוע. דיור מוגן- רמת דיור הכוללת ביקור איש צוות בין שלוש לחמש פעמים בשבוע. דיור לווין- הכולל ביקור של איש צוות בין פעם אחת לפעמיים בשבוע. הדיור המוגן כולל גם מסגרת חברתית ומעקב שוטף של אנשי צוות.

סרטוני וידאו של עמותת אנוש