המהלך של סכיזופרניה הוא כרוני- זו מחלה שנמצאת לאורך זמן, אך הפסיכוזה היא מהלך אפיזודי בתוך המחלה. כלומר- הסכיזופרניה כמחלה היא כרונית כי אנחנו צריכים לראות חצי שנה של תסמינים לפחות, אך התסמינים החיוביים הם אפיזודיים. המהלך של סכיזופרניה מתחיל, בדרך-כלל, בגיל ההתבגרות או בבגרות הצעירה.

 

 

שלבי המחלה:

  • פרה מורבידי (Premorbid stage)- התקופה שלפני המחלה- תפקודו של האדם לפני שהופיעה המחלה. זה לא באמת שלב במחלה אלא מונח שמתאר מה היה המצב והתפקוד הפרה מורבידי, לפני פרוץ התסמינים. במהלך שלב זה, רק בעיות עדינות או לא ספציפיות בתפקוד הקוגניטיבי, מוטורי או חברתי יכולות להיות מאותרות. בעיות אלו מלוות בהישגים אקדמאים דלים ובתפקוד חברתי ירוד.
  • פרודרום (Prodromal stage)- השלב המקדים. זהו מונח מרפואה גופנית שמתייחס לתסמינים המקדימים או המנבאים את פרוץ המחלה. ניתן לראות בגרף שבשלב זה מתחילה התדרדרות- ירידה בתפקוד. בשלב זה יש אפילו תסמינים פסיכוטיים אך מוחלשים מאוד- בוחן המציאות עוד לא התערער לגמרי. כלומר, ניתן לראות את תחילתם של הסימפטומים החיוביים יחד עם ירידה ברמת התפקוד. שלב זה עשוי לקחת חודשים, שנים או ימים, כאשר בממוצע שלב זה נמשך כחמש וחצי שנים. בשלב זה מתחילים לראות תסמינים שעשויים להיות שליליים, אך בעוצמה נמוכה. (האדם מתכנס, יורד בלימודים, פחות מתפקד ברמה היומיומית של היגיינה, יש נסיגה חברתית בולטת ומתחילים להבחין ברעיונות מוזרים וחשיבה מוזרה). כלומר – יש תסמינים אך בעוצמה נמוכה. בדרך כלל אנחנו לא נאתר את השלב הזה בזמן אמת אלא בפרוץ הפסיכוזה. אז נגיד בדיעבד "זה מסביר את זה". שלב זה תמי קורה רק לפני ההתקף הפסיכוטי הראשון- כל מה שקורה אחרי זה כבר לא הפרודרום.
  • השלב האקטיבי (Acute stage):- שלב התסמינים החיוביים, הפסיכוזה. שלב זה נמשך בין מספר ימים למספר חודשים. בדרך כלל בשלב זה האדם יגיע לטיפול כי ההתנהגות שלו בולטת, קיצונית ומפריעה לסביבה. עבור מרבית האינדיבידואלים, שלב זה מתרחש בין הגילאים 15 ל-05, כאשר התפרצות המחלה מתרחשת כ-5 שנים
  • מוקדם יותר אצל גברים מאשר אצל נשים. שלב זה מאופיין באפיזודות חוזרות ונשנות של פסיכוזה עם הפוגות (remission) בין לבין. הירידה המשמעותית ביותר בתפקוד נצפית בדרך-כלל במהלך החמש שנים הראשונות שלאחר האפיזודה הראשונה. אנו נתחיל טיפול תרופתי שיהיה יעיל בדרך כלל. גם אם האדם בשלב זה לא יקבל טיפול תרופתי, ככל הנראה הוא לא יישאר במצב פסיכוטי קבוע, אלא לאחר מספר חודשים או שנים הוא ייצא מהפסיכוזה כך שתתבטא איזה שהיא ירידה, אך זה לא נבדק מאחר וזה שלב מסוכן. בוחן המציאות של האדם מעורער כך שמסוכן להשאירו במצב כזה. לאט לאט עם הזמן ועם הטיפול רואים באופן הדרגתי הפחתה בסימפטומים החיוביים, אך נראה עלייה בסימפטומים השליליים.
  • השלב השארתי (רזידואלי) – רמסייה(Residual stage)- שלב הנסיגה של הפסיכוזה- לא של הסכיזופרניה. בשלב זה רואים עדיין תסמינים, בעיקר שליליים. לעיתים כמו בפרודרום, נראה שאריות של תסמינים חיוביים שלא נעלמו. למשל – סכיזופרניים כרוניים בעלי דיבור וחשיבה לא מאורגנים, בעלי התנהגות מוזרה, שאמנם אלו תסמינים חיוביים, אך לא בצורה פסיכוטית, אלא שארית של מעט תסמינים חיוביים. התסמינים השליליים לעומת זאת מאוד בולטים בשלב זה. בשלב זה יש חזרה לתפקוד. ובכל זאת ככל שיש פחות תסמינים שליליים הפרוגנוזה טובה יותר. ליקויים קוגניטיביים וחברתיים יציבים גם מאפיינים את השלב הזה.

ד"ר אילן טל        עמותת אנוש

מה שמבחן בין השלב האקטיבי לרזידואלי זה הפסיכוזה. בשלב האקטיבי האדם נמצא בפסיכוזה (הלוצינציות, דיבור לא מאורגן, דלוזיות ועוד) ואילו בשלב הרזידואלי הוא כבר לא פסיכוטי- יש שאריות לפעמים אך לא תמיד. לעומת זאת מבחינת תסמינים שליליים עדיין יש משום שהם חלק מהמחלה.

Share →